ขนาดตัวอักษร

เชือดซอบบี้พิชิตฮาเร็ม บทที่ 19: หวังเซิ่งเข้าร่วมกลุ่ม

 448 Views

จีวูชิงยังไม่ได้ตอบ แต่ถามอวี๋จงกับ: “ทําไม
ต้องรีบกําจัดซอมบี้ทั้งหมดในอพาร์ทเมน พัก
ผ่อนให้หายเหนื่อยอย่างเต็มที่ก่อนไม่ดีกว่า
หรอ”
ในห้องพัก, คนอื่น ๆ หันไปจ้องมองเขาเป็นตา
เดียวกัน
อวี๋จงพูดช้าๆว่า “ผมเชื่อว่าซอมบี้เหล่านี้จะต้อง
มีวิวัฒนาการ ขณะนี้พวกมันมีเพียงระดับ 1 ผม
ต้องรีบกําจัดพวกมันในขณะที่พวกมันอ่อนแอ
หากพวกมันมีวิวัฒนาการพวกมันจะกลายเป็น
อันตรายมากขึ้น. ”
ซันหยูมองอวี๋จงแล้วพูด:”ไม่มีทาง! ในรายการ
ทีวีซอมบี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พวกมันไม่สามารถ
วิวัฒนาการได้”
ซันหยูมองเห็นโลกเป็นอยู่ในปัจจุบัน ถนนที่เต็ม
ไปด้วยซอมบี้ไม่แม้แต่เงาของคนที่อยู่อาศัย ถ้า
ซอมบี้เหล่านั้นพัฒนาขึ้นแล้วมันจะเป็นเรื่อง
ยากที่จะทําลายซอมบี้และยังจะทําให้โอกาส
รอดของเขาลดลง
อวี๋จงเหลือบไปที่ซันหยูแล้วพูดเบาๆว่า “ผม
เพียงแต่คาคการณ์สถานะการณ์ในอนาคตมัน
อาจจะเป็นจริงหรือไม่ก็ได้ผมหวังว่าลาง
สังหรณ์ของผมมันจะผิดละกัน”
เฉินเหยาขัดจังหวะถามไม่แยแส: “อวี๋จงคุณจะ
ออกไปจากอพาร์ทเมนท์นี้จริงๆหรอ”
สาว ๆ ที่มองไปที่อวี๋จง พวกเธอได้เห็นความ
เข้มแข็งของอวี๋จงแล้วหากไม่มีการป้องกันของ
เขาในอนาคตพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะสามารถมี
ชีวิตรอดได้ไหม
ถึงแม้ว่าจะมีเสบียงจํานวนมากในอพาร์ทเม้น
แต่อุปกรณ์เหล่านี้วันหนึ่งจะต้องหมดไป หากอ
วี๋จงไม่อยู่ที่นี้พวกเขาจะไม่ทราบว่าอนาคตของ
พวกเขาจะเป็นอย่างไร
อวี๋จงดูที่เฉินเหยาแล้วพูดอย่างจริงจังว่า “ผม
ต้องไปตามหาเพื่อนสนิทของผม หลังจากพบ
เพื่อนของผมแล้วผมอยากกลับบ้านของผม แต่
ผมอยู่นี่ต่อได้สักสองสามวัน. ”
หญิงสาวในหอพักเฉินเหยาทุกคนมีความ
สวยงามและน่ารักไปคนละแบบโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเฉินเหยาและจีวูชิงพวกเธอสวยงาม
มากที่สุดในมหาลัย แต่สําหรับอวี๋จงเพื่อนสนิท
และพ่อแม่ของเขาเป็นคนที่สําคัญที่สุด เขาก็ไม่
สามารถอยู่ที่นี่และปกป้องเด็กผู้หญิงเหล่านี้
ตลอดไปได้
ได้ยินในสิ่งที่อวี๋จงพูด ดวงตาของหญิงสาว
มืดมัวไปด้วยชั้นของหมอกควัน
ในเวลาเดียวกันหวังเซิ่งที่เคยเงียบตลอดเวลา
ก็พูดขึ้น “อวี๋จงให้ผมไปกับคุณได้ไหม! ผม
ต้องการที่จะทําตามที่คุณบอก ไม่ว่าจะเป็นไป
หาเพื่อนสนิทของคุณหรือจะไปที่บ้านของ
คุณ บางทีคุณอาจจะต้องการคนที่จะขับรถให้!
ผมสามารถทํางานที่ใช้แรงงานทุกอย่างได้หรือ
จะให้ผมต่อสู้ด้วยก็ไม่เป็นไรผมสามรถทําได้ทุก
อย่าง”
อวี๋จงจ้องที่หวังเซิ่งแล้วถาม: “คุณแน่ใจจริงๆใช่
ไหมว่าคุณต้องการที่จะปฏิบัติตามคําสั่ง
ผม? ครอบครัวของผมอาศัยอยู่ในภาคใต้ของ
เมืองหนานหนิง จากที่นี่ไม่ใช่ใกล้ๆเลยนะ
อนาคตผมก็ไม่รู้จะมีอันตรายแบบไหนที่เราจะ
ได้พบ หากผมเดาถูกต้องซอมบี้เหล่านั้นควรจะ
มีการพัฒนาการสามารถวิวัฒตัวเองขึ้นผมไม่รู้
ว่ามันจะอันตรายขนาดไหนถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้น
จริง ”
สาว ๆ ที่กําลังรู้สึกเศร้าตกอยู่ในความเงียบ
เมืองหนานหนิงอยู่ไกลเกินไปจากที่นี่ สิ่งที่โลก
เกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไป พวก
เธอไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปผ่านอันตรายเหล่านี้
หวังเซิ่งพูดอย่างมั่นใจว่า “ผมตัดสินใจที่จะไป
กับคุณ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม.”
“ดี!” อวี๋จงพยักหน้าในสัญญา อนุญาตให้หวัง
เซิ่งเข้าร่วมทีมของเขา
อวี๋จงยังต้องการคนที่จะช่วยขับรถแบกเสบียง
เพื่อให้เขาเคลื่อนไหวได้สะดวกและมีสมาธิใน
การต่อสู้
“หวังเซิ่งมากับฉัน แล้วที่เหลืออีก2คนคุณจะ
เอายังไง? “อวี๋จงชี้ไปที่กังเฉินและซันหยูใน
ขณะทีพูดกับจีวูชิง
จีวูชิงเหลือบมองไปที่กังเฉินกับซันหยูแล้วพูด
เสียงกึกก้องทรงเสน่ห์กล่าวว่า:
“กังเฉินกับซันหยูคุณทั้งสองคนตอนนี้อยู่ใน
ขณะนี้ปลอดภัยแล้วตามที่ฉันสัญญากับคุณไว้
ฉันได้รักษาสัญญาแล้ว พวกคุณจะได้อุปกรณ์
ของคุณและเสบียงอาหารจากหลังนั้นพวกคุณ
ก็ออกไปซะ ”
หากพวกเค้าอยู่ด้วยจะเป็นการสิ้นเปลือง
เสบียงวัสดุอุปณ์ต่างๆ นอกจากนี้สาว ๆ ที่นี้ก็มี
ความสวยงามอีกด้วย โลกตอนนี้ได้เปลี่ยนไป
แล้วตอนนี้ไม่มีกฎหมาย ไม่มีกฎระเบียบบังคับ
ใช้จีวูชิงเกรงว่าชายเหล่านี้อาจจะตัดสินใจทํา
ในทางที่ผิดหากอวี๋จงไมาอยู่ดูแลพวกเธอแล้ว
ซันหยูใบหน้าบิดเบี้ยวร้องเสียงดังตะโกน:
“ทําไมคุณเป็นคนเเบบนี้รู้ไหมพ่อผมเป็น
ใคร พ่อผมเป็นผู้ดูแลอําเภอเจียงหนานนะ คุณ
ทํากับผมแบบนี้ไม่ได้. ”
ทุกคนยกคิ้วของพวกเขาสําหรับคนนิสัยเสีย
อย่างซันหยู
วังฝางเหยียดยิ้มประชดพูดว่า “ทําไมคุณไม่
บอกพ่อของคุณให้เขาส่งคนมาช่วยคุณซะล่ะ”
“ออกไปกันเถอะซันหยู!” กังเฉินส่ายหัวดึงซันห
ยูจากนั้นก็หยิบถุงวัสดุเสบียงห่อใหญ่ 2 ถุงแล้ว
เดินออกไปข้างนอก เขาไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ที่
นี่ให้อับอายขายหน้า
เมื่อกระดูกขาวอ่านความตั้งใจของอวี๋จงออก
เขาเดินเข้าหาซันหยู
“รอฉันด้วย.” ซันหยูเห็นกระดูกขาวควงขวาน
ของเขาก็กลัวขึ้นมาทันทีเขารีบหยิบถุงเสบียง
ห่อใหญ่ 2 ถุงแล้วรีบวิ่งออกมาทันที
เมื่อกังเฉิงและซันหยูออกไป, เสี่ยวไช่ก้าวไป
ข้างหน้าและปิดประตูอย่างแน่นหนา
“แล้วผมนอนที่ไหนคืนนี้?” อวี๋จงถามเฉินเหยา
ทันทีที่เห็นประตูปิดแน่น
“ตามฉันมา” เฉินเหยามองที่เขาและยิ้มหวาน
พาเขาเข้าไปในห้องนอนห้องใหญ่
เมื่อเข้ามาในห้องนอนทุกที่เต็มไปด้วยกลิ่น
หอมจาง ๆ มีตุ๊กตาสัตว์6-7ตัวบนเตียงที่
เรียบร้อยและสะอาดสะอ้าน ห้องพักเต็มรูป
แบบของความเป็นผู้หญิงปรากฏขึ้นต่อหน้าอวี๋
จง
ตาเฉินเหยาประกายด้วยความขวยเขินมองมา
ที่อวี๋จงแล้วพูดว่า: “นี่คือห้องนอนของคุณค่ะ.”
นี่คือห้องนอนของเฉินเหยานี้เป็นครั้งแรกที่เธอ
นําผู้ชายคนเข้ามาในห้องของเธอ
“กระดูกขาวห้ามไม่ให้ใครเข้ามาในห้องเด็ด
ขาด” อวี๋จงออกคําสั่งแล้วนอนอยู่บนเตียง
ขนาดใหญ่และหลับไปในทันทีวันนี้เขาเหนื่อย
มาก
เฉินเหยาเห็นว่าอวี๋จงไม่ได้ถอดเสื้อผ้าของเขา
และนอนอยู่บนเตียงสีขาวสะอาดของเธอเธอ
รู้สึกเสียใจเล็กน้อย แต่เมื่อเห็นกระดูกขาวถือ
ขวานขวางหน้าเธอ เธอจึงรีบออกจากห้องไป
ทันที
การดํารงอยู่ของโครงกระดูกพิเศษในห้องนี้
ทําให้ทุกคนก็กลัว ยกเว้นจีวูชิงที่เธอรู้สึก
ปลอดภัยมากกว่า
เวลา 07:00 เช้าในวันรุ่งขึ้น อวี๋จงนอนอยู่บน
เตียงจะเปิดเปลือกตาของเขาออก เขามักจะตื่น
ขึ้นมาเวลานี้ในชีวิตประจําวันเค้าจะออกกําลัง
กายก่อนที่จะไปเรียน
“การนอนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฟื้นคืนความ
แข็งแกร่ง.” อวี๋จงเปิดตาของเขาและเห็นว่า
ความแข็งแกร่งของเขาได้รับการบูรณะอย่าง
สมบูรณ์
อวี๋จงเปิดประตูห้องนอนและก้าวเข้าไปในห้อง
นั่งเล่น
ด้านบนโซฟาในห้องนั่งเล่นหวังเซิ่งกําลังนอน
หลับอย่างมีความสุข เริ่มงัวเงียตื่นเมื่อรู้สึกมี
คนเดินเข้ามา
“ตื่น ตื่น! ผมมีอะไรจะพูด! “อวี๋จงเดินไปอีก 2
ห้อง เคาะที่ประตูขณะที่พูดออกมาดัง ๆ

นิยายทั้งหมด

  • หมวดหมู่นิยาย


  • Top