หน้าแรก   /   นิยายทั้งหมด   /   โลกที่ควรค่าแก่การปกป้อง
ขนาดตัวอักษร
โลกที่ควรค่าแก่การปกป้อง

โลกที่ควรค่าแก่การปกป้อง


  3619 Views
หมวดหมู่: Uncategorized

A World Worth Protecting หรือ โลกที่ควรค่าแก่การปกป้อง ในปีคริสตศักราช 3029 , เทคโดนโลยีมีความก้าวหน้าไปมากอย่างไร้ขอบเขต และไม่มีแบ่งแยกประเทศอีกต่อไป เป็นยุคแห่งการรวมตัวเป็นสหพันธ์แห่งมนุษย์ชาติ ทว่าบัดนั้น ได้มีเทวะทัณฑ์จากสวรรค์ ณ ขอบฟ้าอันแสนไกลโพ้น แทงทะลุไปยังใจกลางระบบสุริยะฝังคาดวงสุริยะแต่มันก็ยังคนสาดแสงได้อยู่ แรงปะทะทำให้ผืนแผ่นดินดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงดาวสีฟ้าคราม ดาวโลกของมวลมนุษย์ได้รับผลกระทบอันยิ่งใหญ่นี้ด้วย ที่เด่นชัดที่สุด คือเศษซากของเทวะทัณฑ์ที่กระจายออกมาจากแรงปะทะที่พุ่งชนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ นั้นได้ร่วงหล่นลงสู่พื้นผิวโลกอยู่หลายจุด แผ่พลังงานอันมหาศาลออกมาจากเศษของดาบสัมฤทธิ์ เรียกว่า ‘พลังงานฉี’ หรือที่รู้จักอย่างทั่วกันว่า ‘พลังวิญญาณ’ พลังวิญญาณนั้นเป็นดั่งอากาศธาตุ ล่องลอยปะปนกันไป บางที่นั้นหนาแน่น บางที่นั้นเบาบาง ทำให้สหพันธ์หาทางเก็บเกี่ยวสะสมพลังงานนั้นมาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  เช่นการผสานวิญญานศิลา เทคนิคทางการแพทย์ และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซึ่งวิธีที่่เห็นผลที่สุดนั้นคือการใช้ศิลอักษรโบราณ การมาถึงของพลังงานฉี ทำให้วิถีชีวิตของมนุษยชาติเปลี่ยนไปตลอดกาล แม้กระทั่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย เกิดการหลอมรวมขึ้นและกลายเป็น ‘ยุคแห่งการกำเนิดเหล่าดวงวิญญาน’ Author: Er Gen Translator/Editor(ENG): Atlas Studio FacebookTwitterLine


A World Worth Protecting หรือ โลกที่ควรค่าแก่การปกป้อง
ในปีคริสตศักราช 3029 , เทคโดนโลยีมีความก้าวหน้าไปมากอย่างไร้ขอบเขต และไม่มีแบ่งแยกประเทศอีกต่อไป เป็นยุคแห่งการรวมตัวเป็นสหพันธ์แห่งมนุษย์ชาติ

ทว่าบัดนั้น ได้มีเทวะทัณฑ์จากสวรรค์ ณ ขอบฟ้าอันแสนไกลโพ้น แทงทะลุไปยังใจกลางระบบสุริยะฝังคาดวงสุริยะแต่มันก็ยังคนสาดแสงได้อยู่ แรงปะทะทำให้ผืนแผ่นดินดาวเคราะห์ต่าง ๆ รวมถึงดาวสีฟ้าคราม ดาวโลกของมวลมนุษย์ได้รับผลกระทบอันยิ่งใหญ่นี้ด้วย


ที่เด่นชัดที่สุด คือเศษซากของเทวะทัณฑ์ที่กระจายออกมาจากแรงปะทะที่พุ่งชนพื้นผิวของดวงอาทิตย์ นั้นได้ร่วงหล่นลงสู่พื้นผิวโลกอยู่หลายจุด แผ่พลังงานอันมหาศาลออกมาจากเศษของดาบสัมฤทธิ์ เรียกว่า ‘พลังงานฉี’ หรือที่รู้จักอย่างทั่วกันว่า ‘พลังวิญญาณ’


พลังวิญญาณนั้นเป็นดั่งอากาศธาตุ ล่องลอยปะปนกันไป บางที่นั้นหนาแน่น บางที่นั้นเบาบาง ทำให้สหพันธ์หาทางเก็บเกี่ยวสะสมพลังงานนั้นมาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  เช่นการผสานวิญญานศิลา เทคนิคทางการแพทย์ และเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซึ่งวิธีที่่เห็นผลที่สุดนั้นคือการใช้ศิลอักษรโบราณ


การมาถึงของพลังงานฉี ทำให้วิถีชีวิตของมนุษยชาติเปลี่ยนไปตลอดกาล แม้กระทั่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ก็เปลี่ยนไปด้วย เกิดการหลอมรวมขึ้นและกลายเป็น ‘ยุคแห่งการกำเนิดเหล่าดวงวิญญาน’

Author: Er Gen

Translator/Editor(ENG): Atlas Studio

หน้าที่ 1

นิยายทั้งหมด

  • หมวดหมู่นิยาย


  • Top